Bộ môn Công Nghệ Thông Tin   11/27/2015 10:52:21 PM
Giới thiệu về bộ môn Công Nghệ Thông Tin
Bộ môn Công nghệ thông tin được thành lập tháng 8/2005 cùng với sự ra đời của Khoa Thương mại điện tử. Tại thời điểm đó, bộ môn trực thuộc Khoa Thương mại điện tử, với tên gọi là Bộ môn Công nghệ thông tin thương mại điện tử do TS Đàm Gia Mạnh làm trưởng bộ môn. Tháng 8/2008, cùng với sự ra đời của Khoa Tin học thương mại, Bộ môn được chuyển trực thuộc Khoa này và được đổi tên thành Bộ môn Công nghệ thông tin. Tham gia sinh hoạt cùng bộ môn còn có 1 chuyên viên - trợ lý khoa.
Các môn học đảm nhiệm: 
 1. An toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp
 2. Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp
 3. Công nghệ phần mềm
 4. Hệ thống thông tin quản lý
 5. Kiến trúc máy tính và hệ điều hành
 6. Mạng và Truyền thông
 7. Phát triển hệ thống thông tin doanh nghiệp
 8. Quản tri Cơ sở dữ liệu
 9. Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
 10.Thiết kế và triển khai website