Bộ môn Kinh Tế Lượng   11/27/2015 10:55:15 PM
Giới thiệu về bộ môn Kinh Tế Lượng
Bộ môn Kinh tế lượng được thành lập từ Tháng 8 năm 2008 sau khi tách ra từ Bộ môn Toán cùng với sự gia đời của Khoa Tin học Thương mại, giờ là Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế. Bộ môn được đảm nhiệm giảng dạy các môn Toán ứng dụng và ứng dụng Toán trong Kinh tế. Cụ thể là 3 môn học: Lý thuyết xác suất và thống kê toán; Kinh tế lượng; Các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế - xã hội. Trong đó môn học Các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế - xã hội là môn học tự chọn của Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế. Bộ môn Kinh tế lượng có  thành viên, đều là các thầy cô giáo trẻ, đầy nhiệt huyết.
 
Các môn học đảm nhiệm:
 1. Lý thuyết xác suất và thống kê toán
 2. Kinh tế lượng
           3. Các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế - xã hội