Bộ môn Toán Kinh Tế   11/27/2015 10:57:03 PM
Giới thiệu về bộ môn Toán Kinh Tế
Bộ môn Toán kinh tế thuộc khoa Hệ thống thông tin kinh tế trường Đại học Thương mại được thành lập vào tháng 8 năm 2008 sau khi tách ra từ Bộ môn Toán. Trưởng Bộ môn là PGS.TS. Nguyễn Bá Minh. Hiện nay, bộ môn có 12 thầy cô giáo trong đó có 2 phó giáo sư, 1 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh, 6 thạc sĩ và 1 cử nhân.  Bộ môn phụ trách giảng dạy 6 học phần bao gồm Toán cao cấp 1, Toán cao cấp 2, Các phương pháp toán kinh tế, Các mô hình toán kinh tế, Toán rời rạc và Phân tích định lượng trong quản lý kinh doanh. Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia giảng dạy các lớp ôn luyện đầu vào hệ cao học, hệ vừa làm vừa học. Từ năm 2009, Bộ môn tham gia tuyển chọn, ôn luyện cho sinh viên giỏi toán trường tham gia cuộc thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc và đã đạt nhiều kết quả cao. Các thầy cô trong bộ môn đoàn kết và luôn ý thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ góp phần vào sự nghiệp đào tạo chung của Khoa và Nhà trường.
Các môn học đảm nhiệm:
 1. Các phương pháp toán kinh tế 
 2. Toán rời rạc
 3. Toán Cao cấp 1
 4. Toán Cao cấp 2
 5. Mô hình toán kinh tế