Lịch sử phát triển Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế   11/27/2015 11:15:42 PM
Lịch sử phát triển Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế, trường Đại học Thương mại.
           Khoa Hệ thống thông tin kinh tế là một trong 12 khoa đào tạo chuyên ngành của Trường Đại học Thương mại, có chức năng nhiệm vụ: đào tạo bậc đại học, sau đại học chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin và tham gia đào tạo tất cả các chuyên ngành khác của Trường, tổ chức triển khai và quản lý các hoạt động khoa học công nghệ phục vụ đào tạo và sản xuất, kinh doanh thương mại đặc biệt là quản lý hệ thống thông tin thị trường và thương mại.

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế nguyên là Khoa Tin học thương mại được thành lập theo Quyết định số 339/QĐ-ĐHTM ngày 08 tháng 08 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại. Từ ngày 10 tháng 4 năm 2012, Khoa được đổi tên thành Khoa Hệ thống thông tin kinh tế theo Quyết định số 188/QĐ-ĐHTM ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại. Nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý của trường Đại học Thương mại. Sự ra đời của Khoa gắn liền với việc khai sinh một chuyên ngành đào tạo mới của Trường Đại học Thương mại – Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin.

       

     Sau 5 năm vừa xây dựng vừa trưởng thành, với sự phấn đấu, rèn luyện không ngừng trên mọi lĩnh vực hoạt động của tập thể giáo viên, cán bộ quản lý, Khoa đã đảm nhận những nhiệm vụ then chốt của Trường trong đào tạo và nghiên cứu khoa học một lĩnh vực mới và đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Trường giao cho Khoa góp phần hoàn thành mục tiêu, sứ mạng của Trường. Khoa đã nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chương trình, bài giảng, giáo trình và tài liệu các môn học thuộc chuyên ngành, tiến hành đào tạo đại học chính quy, chuyển giao đào tạo thực tế và thực hiện nghiên cứu khoa học.

Những kết quả nổi bật, được ghi nhận của Khoa sau 5 năm hoạt động, có thể được tóm lược như sau:

Về đào tạo

Khoa đã đào tạo được trên 400 sinh viên tốt nghiệp. Tổng số sinh viên đang được đào tạo tại chuyên ngành là 19 lớp với 910 sinh viên đại học chính quy. Số lượng sinh viên được đào tạo mỗi năm tương đối ổn định, bình quân mỗi năm có khoảng 250 sinh viên được tuyển vào khoa.

Ngay sau khi thành lập, các bộ môn trong khoa đã khẩn trương biên soạn hệ thống đề cương chi tiết các học phần và xây dựng nguồn học liệu. Đến nay toàn bộ các học phần được giao cho khoa đều có chương trình, đề cương bài giảng chi tiết. Hầu hết các học phần đã có bài giảng điện tử được thống nhất ở các bộ môn. Công tác biên soạn giáo trình được khẩn trương tiến hành. Cùng với đó, việc tiến hành giảng dạy được đảm bảo theo đúng yêu cầu, tiến độ của Trường kể cả cho chuyên ngành và các chuyên ngành, ngành khác... Chất lượng và hiệu quả của việc đào tạo ngày càng được thể hiện rõ nét, uy tín và hình ảnh của khoa được từng bước nâng lên một tầm mới.

Về nghiên cứu khoa học

Mặc dù là một khoa mới với đội ngũ có tuổi nghề còn ít (số giáo viên thâm niên dưới 5 năm chiếm đến gần 1/2), hoạt động khoa học công nghệ của khoa đã khởi sắc và thu được những thành tựu đáng ghi nhận. Ưu điểm nổi bật của hoạt động khoa học công nghệ của Khoa là luôn bám sát thực tế và phục vụ đào tạo, sản xuất kinh doanh bằng những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp với những quy mô nghiên cứu khác nhau. Các cán bộ giáo viên của khoa đã được giao chủ trì và triển khai tổ chức nghiên cứu thành công các đề tài trọng điểm cấp Bộ như đề tài "Ứng dụng thương mại điện tử trong các đơn vị xuất nhập khẩu thuỷ sản".

Trong thời gian 5 năm qua, toàn khoa đã tổ chức triển khai nghiên cứu và được nghiệm thu 7 đề tài nhánh đề tài cấp Nhà nước, 16 đề tài cấp Bộ, 49 đề tài cấp Trường. Đã xây dựng trên 40 chương trình các môn học và học phần, biên soạn 8 giáo trình; biên dịch hàng nghìn trang tài liệu tiếng nước ngoài, và hướng dẫn hàng trăm nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học trong đó có nhiều đề tài sinh viên đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Các đề tài đã nghiệm thu đều được đánh giá là có chất lượng, nhiều đề tài đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Hoạt động khoa học là một hoạt động nổi trội của khoa. Ngoài việc nghiên cứu các đề tài, biên soạn giáo trình, … các giáo viên của khoa mặc dù còn rất trẻ đã tích cực tham gia các Hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia. Đến nay, toàn khoa đã có gần 100 bài viết được đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, trong số đó có hàng chục bài được đăng ở nước ngoài.

Xây dựng và phát triển đội ngũ

Để có thể đảm nhận nhiệm vụ hết sức nặng nề được giao, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế đã đặc biệt chú trọng, quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ và đã làm tốt công tác này trong thời gian qua.

Một mặt, ngay khi mới thành lập, Khoa đã khẩn trương xây dựng và đề xuất với Trường phê duyệt kế hoạch tuyển dụng giáo viên theo từng năm và trung hạn để nhanh chóng ổn định đội ngũ. Mặt khác, với đội ngũ hiện có, việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ được khoa đặc biệt quan tâm và đã làm tốt trong những năm qua. Có thể nói, đây là một trong các khoa tiêu biểu của trường có phong trào học tập, bồi dưỡng đội ngũ. Căn cứ vào quy hoạch bồi dưỡng hàng năm, Khoa đã triển khai quyết liệt để đạt mục tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch. Hàng năm, các bộ môn đăng ký chỉ tiêu phấn đấu, khoa và bộ môn khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho các giáo viên hoàn thành tốt kế hoạch học tập bồi dưỡng của mình. Việc bồi dưỡng được tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau: đào tạo dài hạn, nâng cao theo hệ thống, bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước, bồp dưỡng tại chỗ bằng chính nội lực của khoa, tự bồi dưỡng, bồi dưỡng thực tế, … Nhờ vậy, Khoa đã nhanh chóng đạt được kết quả rõ rệt: Sau 5 năm xây dựng, đến nay Khoa đã có 40 cán bộ, giáo viên trong đó có 3 Phó Giáo sư Tiến sĩ, 2 Tiến sĩ, 31 Thạc sĩ, 3 Nghiên cứu sinh và 3 đang học cao học.

Sự trưởng thành của đội ngũ là tiền đề quan trọng nhất để Khoa hoàn thành xuất sắc và toàn diện mọi nhiệm vụ được Nhà trường giao trong thời gian qua.

Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chuyên ngành

Các phòng làm việc của khoa, các bộ môn đều được trang bị máy tính kết nối mạng, thiết bị dạy học hiện đại. Các giáo viên trong Khoa đã có ý thức tham gia các khoá đào tạo bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các thiết bị, khai thác tốt các nguồn cơ sở vật chất, đảm bảo sử dụng và khai thác một cách có hiệu quả hệ thống tài liệu phục vụ đào tạo. 100% cán bộ giáo viên trong khoa hiện nay đều sử dụng tốt máy tính để soạn thảo văn bản, chuẩn bị bài giảng điện tử, sử dụng đa chức năng, truy cập Internet... và từng bước xây dựng và duy trì phương pháp làm việc hiện đại do biết khai thác và tận dụng nguồn cơ sở vật chất kỹ thuật đang ngày càng được hoàn thiện của Nhà trường.